لینک دانلود{مبانی نظری وپیشینه تحقیق مفاهیم ریسک و بازده، هدف بازار سرمایه،مفهوم بازار کار، تئوری پرتفلیو}

مبانی نظری وپیشینه تحقیق مفاهیم ریسک و بازده، هدف بازار سرمایه،مفهوم بازار کار، تئوری پرتفلیو|اُ اِس/لینک دانلود/31014372|os|مبانی نظری وپیشینه تحقیق مفاهیم ریسک و بازده, هدف بازار سرمایه,مفهوم بازار کار,تئوری پرتفلیو ,مبانی نظری وپیشینه تحقیق مفاهیم ریسک و بازده, هدف بازار سرمایه,مبانی نظری وپیشینه تحقیق مفهوم بازار کار,تئوری پرتفلیو ,مبانی نظری,پیشینه تحقیق ,مف,,,
در حال حاظر شما فایل با عنوان مبانی نظری وپیشینه تحقیق مفاهیم ریسک و بازده، هدف بازار سرمایه،مفهوم بازار کار، تئوری پرتفلیو را دنبال می کنید .

مبانی نظری وپیشینه تحقیق مفاهیم ریسک و بازده، هدف بازار سرمایه،مفهوم بازار کار، تئوری پرتفلیو
دارای 45 صفحه وبا فرمت ورد وقابل ویرایش می باشد.

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع :انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل:WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

بخش هایی از محتوای فایل پیشینه ومبانی نظری::فصل دوم: مروری بر ادبيات تحقيق
1-2 مقدمه 13
2– 2 مفاهیم ریسک و بازده 13
1-2-2 بازده 14
2– 2– 2 ریسک 17
3–2–2 رابطه ریسک و بازده 19
3–2 هدف بازار سرمایه 20
4–2 مفهوم بازار کارآ 20
1– 4– 2 خصوصیات بازار کارآ 22
5– 2 تئوری پرتفلیو 23
1-5-2 مدل مارکوئیتز 23
2– 5– 2 مدل تک شاخص ( تک عامل ) 27
6–2 مدل قیمت گذاری داراییهای سرمایه ای CAPM 29
1– 6– 2 مفروضات مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای 30
2– 6– 2 آزمون های CAPM 32
3– 6– 2انتقادات به مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای CAPM 33
7– 2 انواع مدلهای پیش بینی ورشکستگی 34
1– 7–2 مدل ویلیام بیور 34
2– 7– 2مدل آلتمن 35
3-7-2مدل اسپيرينگيت 36
4– 7– 2 مدل اوهلسون 37
5– 7– 2مدل فولمر 38
6- 7–2 مدل زمیجوسکی 38
7– 7–2 مدل سی اسکوار 39
8–7–2 تحقیقات انجام شده در ارتباط با مدلهاي پيش بيني ورشكستگي 39
8–2 شکل گیری مفهوم استثنائات بازار سهام 42
1- 8-2 نسبت ارزش دفتري به ارزش بازار 45
2-8-2 نسبت سود به قيمت 46
3-8-2 اندازه شركت 47
9 – 2 ورود مفهوم استثنائات بازار در بازارهای سرمایه 48
1- 9– 2 مطالعات فاما و فرنچ 49
2– 9– 2 تحقیقات ونگ 49
3– 9–2 استثنائات بازار سهام و بورس اوراق بها دار 51

-2 مقدمه
تمامي سهامداران شركتهاي مختلف به دنبال افزايش ثروت خود در طي دوره سرمايه گذاري مي باشند. يكي از مواردي كه منجر به افزايش ثروت سهامداران مي شود وهمواره مد نظر آنها بوده بازده سهام مي باشد. بازده سهام يكي از شاخص هاي ارزيابي شركتها مي باشد كه همواره از سوي سرمايه گذاران بالقوه وبالفعل مورد رصد قرار مي گيرد. اما در عمل ودر واقعيت همواره بازده با ريسك رابطه داشته و شواهد تجربي نيز اين نظريه را تا حدودي تائيد كرده است. از سوي ديگر شواهد تجربي سالهاي اخير ومطالعات انجام شده در بسياري از كشورها اين نطريه را با چالشهاي مهمي مواجه ساخته است، به طوري كه ادعا مي شود در بلند مدت اين نظريه توان تشريح رابطه بين ريسك وبازده را از دست داده است اين در حالي است كه متغيرهاي ديگري از جمله رشد فروش وشاخص بحران مالي نيز بر بازده تاثير گذار هستند وممكن است جايگرينهاي بهتري نسبت به بتا به شمار آيند. رشد فروش يكي از شاخص هاي ارزيابي فعاليت شركت مي باشد. رشد مستمر درآمد فروش وسود شركت منجر به آن مي شود كه بازار ريسك كمتري را براي شركت در نظر بگيرد. از طرفي شاخص بحران مالي نيز يكي از شاخص هاي مطلوب جهت ارزيابي قدرت پرداخت بدهي ها وقابليت نقدينگي شركتها مي باشد كه با استفاده از اطلاعات حسابداري مي توان بحران مالي شركتها را پيش بيني نمود وسرمايه گذاران، اعتبار دهندگان، وكاركنان شركت را در خصوص از بين رفتن كنترل در شركت آگاه نمود.

2– 2 مفاهیم ریسک و بازده
رشته سرمایه گذاری معمولاً به دو قسمت « تجزیه و تحليل اوراق بهادار » و « مدیریت مجموعه سرمایه گذاری » ( پر تفلیو ) تقسیم می شود. عمده کار تجزیه و تحلیل اوراق بهادار، ارزشیابی دارایی های مالی است و ارزش تابعی است از ریسک و بازده. بنابراین، در مطالعه سرمایه گذاری این دو مفهوم از اهمیت خاصی برخوردار هستند. برای تجزیه و تحلیل نهایی و تصمیم گیری در انتخاب اوراق بهادار از رابطه ریسک و بازده مورد انتظار استفاده می شود. چرا که این رابطه معنای تأمین مالی در کل و سرمایه گذاری به طور اخص می باشد ( تهراني ، 1388 ، ص 113 )1.
1-2-2 بازده
هدف سرمایه گذاران حداکثركردن بازده مورد انتظار است، اگر چه در راستای حداکثر کردن بازده آنها همواره قصد دارند ریسک را نیز کاهش دهند. بازده در فرآیند سرمایه گذاری نیروی محرکی است که ایجاد انگیزه می کند وپاداشی برای سرمایه گذاران محسوب می شود. بازده ناشی از سرمایه گذاری برای سرمایه گذاران از اهمیت خاصی برخوردار است، برای اینکه تمامی فعالیتهای سرمایه گذاری در راستای کسب بازده صورت می گیرد. ارزیابی بازده، تنها راه منطقی ( قبل از ارزیابی ریسک ) است که سرمایه گذاران می توانند برای مقایسه سرمایه گذاری های جایگزین ومتفاوت از هم انجام دهند. برای درک بهتر عملکرد سرمایه گذاری، اندازه گیری بازده واقعی (مربوط به گذشته ) لازم است. مخصوصاً اینکه برای بازدهی مربوط به گذشته در تخمین پیش بینی بازده های آتی اهمیت به سزایی دارد ( همان منبع ، ص 114 )2 .

بازده تحقق یافته در مقابل بازده مورد انتظار
از آنجا که بازده تحقق یافته و بازده مورد انتظار در مسائل ومباحث سرمایه گذاری کاربرد وسیعی دارند به همین دلیل شناخت مفهوم آن دو حائز است.
بازده تحقق یافته 3، بازدهی است که واقع شده است، یا بازده ای است که کسب شده است. در واقع، بازده تحقق یافته بازدهی است که، به وقوع پیوسته وواقع شده است.
بازده مورد انتظار4، عبارت است از بازده تخمینی یک دارایی که سرمایه گذاران انتظار دارند در یک دوره آینده به دست آورند. بازده مورد انتظار با عدم اطمینان همراه است و احتمال دارد برآورده شود ویا اینکه برآورده نشود. سرمایه گذاران برای کسب بازده مورد انتظار بایستی یک نوع دارایی را خریداری کنند وتوجه داشته باشند که این بازده ممکن است تحقق نیابد. سرمایه گذاری بر روی اوراق بهادار ریسک دار و بلند مدت می تواند باعث برآورده شدن بازده مورد انتظار سرمایه گذاران شود. در حالی که در کوتاه مدت این امر کمتر اتفاق می افتد ( همان منبع، ص 114 )5


مطالب دیگر:
پروپوزال ارائه مدلی روش مند برای مکان یابی بهینه دوربرگردان در راه های شریانیاصول بازار یابیترجمه مقاله ضرب کننده ولتاژ مبنی بر اینورتر CMOS جدیدترجمه مقاله ترکیب منابع تجدید پذیر بهینه به منظور کمینه کردن تلفات انرژی سیستم توزیعترجمه مقاله تعهد عملی نیروگاه های سیکل ترکیبی با استفاده از برنامه نویسی دینامیکترجمه مقاله کنترل توان راکتیو و ولتاژ در محیط تجدید ساختار شدهترجمه مقاله یک کنترل کننده تطبیقی برای بهبود پایداری سیستم قدرت و کنترل پخش بار توسط خازن های سری با سوییچ تریستوری (TSSC)ترجمه مقاله یک تکنیک پخش بار بهینه ی جریان-توان پیوندی (هیبرید)ترجمه مقاله استراتژی مدیریت توان برای یک سیستم هیبریدی PV-FC (پیل خورشیدی-پیل سوختی) متصل به شبکهترجمه مقاله مدل حرارتی VCSEL (لیزر حفره-عمودی انتشار-سطحی) بر مبنای معادله سرعت و شبیه سازیترجمه مقاله تعیین اندازه بهینه سیستم ذخیره سازی انرژی (ESS) با در نظر داشتن قابلیت اطمینان، در یک ریزشبکهارشد رشته جغرافیا جغرافیا و برنامه ریزی روستایی سال 90-91 نوبت دومارشد رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری سال 90-91 نوبت دومارشد رشته حسابداری سال 90-91 نوبت دومارشد رشته زبان و ادبیات فارسی سال 90-91 نوبت دومارشد رشته زمین شناسی چینه شناسی و فسیل شناسی سال 90-91 نوبت دومارشد رشته زمین شناسی آب شناسی سال 90-91 نوبت دومارشد رشته زیست شناسی سال 90-91 نوبت دومپرسشنامه طراحی شده رابطه بین استقرار مدیریت دانش در خدمات درمانی با رضایت بیمارانپایان نامه تحلیلی بر اصل شفافیت سیاسی، اجتماعی و اقتصادی بین ایران و آمریکاارشد رشته شیمی سال 90-91 نوبت دومارشد رشته علوم اقتصادی سال 90-91 نوبت دومارشد رشته علوم تربیتی تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش سال 90-91 نوبت دومارشد رشته علوم تربیتی مدیریت برنامه ریزی آموزشی سال 90-91 نوبت دومارشد رشته علوم سیاسی سال 90-91 نوبت دوم